The top CAD/BIM solution in Vietnam

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Tư vấn hiện thực chuyển đổi số cho Công ty Ngãi Cầu

Ở bài viết trước, AnyBIM đã tóm tắt những khó khăn, trở ngại của doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trong quá trình chuyển đổi số. Cụ thể, sau khi khảo sát tại công ty cơ khí Ngãi Cầu, AnyBIM nhận thấy quá trình số hóa phòng kỹ thuật của đơn vị còn gặp nhiều khó khăn, do rất nhiều các nguyên nhân khác nhau.

1. Thực trạng hiện nay của phòng kỹ thuật

Phòng kỹ thuật là một trong những phòng ban rất quan trọng của doanh nghiệp cơ khí Ngãi Cầu. Đây vừa là nơi tiếp nhận thông tin từ tư vấn thiết kế, vừa là nơi xử lý dữ liệu trước khi gửi đến bộ phận tiếp theo.

Hiện nay các kỹ sư của phòng Kỹ thuật đang phải xử lý dữ liệu bằng cách vẽ lại các bản vẽ thiết kế bằng AutoCAD 2D, sau đó nhập các thông số báo cáo vào file excel và xuất dữ liệu đến cho xưởng sản xuất, chế tạo rồi lắp đặt. Với sức ép tiến độ, họ đang thực sự cần tăng năng suất đồng thời giảm sai sót của phòng Kỹ thuật.

Tuy nhiên quy trình làm việc của phòng Kỹ thuật nói riêng và của cả đơn vị Ngãi Cầu nói chung đang gặp phải một số khó khăn nhất định.

2. Các khó khăn và nguyên nhân

Được biết doanh nghiệp cơ khí Ngãi Cầu có nhiều phòng ban cùng phối hợp với nhau trong một dự án. Tuy nhiên phạm vi đề xuất này chỉ tập trung vào luồng phối hợp: Tư vấn thiết kế -> P. Kỹ thuật -> Bp. Sản xuất -> Bp. Lắp thử -> Nhà thầu thi công

Sơ đồ phối hợp các phòng của đơn vị Ngãi Cầu

Sơ đồ phối hợp các phòng của đơn vị Ngãi Cầu

Trong quá trình khảo sát, tìm hiểu các dự án đã và đang thực hiện của bên Ngãi cầu, AnyBIM nhận thấy những khó khăn trong quá trình triển khai dự án hiện nay:

  1. Khó khăn trong việc dựng lại bản vẽ công trình phục vụ cho quá trình kết xuất thông tin (thống kê BOQ, Bản vẽ chi tiết, Code Đột thanh, Áp nguyên công, Giao việc) cho đấu thầu cũng như thi công, lắp ghép. Quá nhiều công việc phải làm bằng tay, thủ công, gây mất nhiều thời gian, tỷ lệ sai sót lớn.
  2. Khó khăn trong vấn đề quản lý dữ liệu, tài liệu dự án: Không quản lý được các bản vẽ nhận được từ tư vấn thiết kế, bản vẽ nội bộ tạo ra và các loại tài liệu khác liên quan. Không quản lý được phiên bản cũng như lịch sử làm việc trên từng file. Thông tin chia sẻ giữa các thành viên trong quá trình thực hiện bị sai lệch. Tỷ lệ sử dụng giấy in cao.
  3. Các thông tin sản sinh ra trong quá trình thực hiện dự án không được lưu trữ đầy đủ. Không lưu trữ được lịch sử dự án. Kinh nghiệm tích lũy không dễ dàng chuyển giao. Việc tái sử dụng thông tin, bản vẽ của các dự án cũ hầu như là ít, việc này dẫn đến việc lãng phí khá lớn về thời gian. Vì mỗi dự án mới mình phải làm các công việc lặp đi lặp lại từ A đến Z.
  4. Khó khăn trong việc lên kế hoạch sản xuất, giao việc, theo dõi tiến độ thực hiện công việc.
  5. Khó khăn trong việc phối hợp giữa các thành viên trong việc thi công dự án (thiết kế, sản xuất, lắp đặt tại công trường, QA…).

Những khó khăn trong triển khai dự án của công ty Ngãi Cầu

Những khó khăn trong triển khai dự án của công ty Ngãi Cầu

Các vấn đề mà bên cơ khí Ngãi Cầu đang gặp phải  đó thì có các nguyên nhân sau:

  1. Chưa có cách tạo dựng mô hình công trình kỹ thuật số nhanh chóng, tập trung đầy đủ thông tin.
  2. Chưa xây dựng được nền tảng lưu trữ, chia sẻ và cách thức khai thác mô hình thông tin công trình một cách hiệu quả.
  3. Thông tin chia sẻ giữa các bên liên quan bị chằng chéo, không từ một nguồn tập trung dẫn tới hiểu sai, làm sai.

nguyên nhân kìm hãm quá trình chuyển đổi số của Công ty Ngãi Cầu

3. Tư vấn hiện thực chuyển đổi số cho Công ty Ngãi Cầu

Sau 3 buổi khảo sát thực tế tại công ty cơ khí Ngãi Cầu, AnyBIM đã nắm được những khó khăn và tìm ra các nguyên nhân kìm hãm sự phát triển của doanh nghiệp. Bằng chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn của mình, AnyBIM đã phân tích và tư vấn phương pháp để giúp đơn vị Ngãi Cầu khắc phục những trở ngại trên.

Con đường ngắn nhất và bền vững nhất để doanh nghiệp Ngãi Cầu có thể loại bỏ những rào cản phát triển đó là chuyển đổi số. Sau khi hai bên đã thống nhất việc số hóa sẽ được thực hiện cho phòng Kỹ thuật đầu tiên. AnyBIM đã tư vấn chuyển đổi toàn bộ thông tin các bản vẽ thiết kế từ PDF hoặc bản in thành dữ liệu số hóa và mô hình hóa thành mô hình thông tin 3D để khai thác, triển khai cho các bước tiếp theo nhanh chóng và chính xác hơn. Xây dựng một môi trường chung để lưu trữ, chia sẻ và quản lý dữ liệu. Các tài liệu chia sẻ giữa các phòng ban sẽ nhanh chóng và chính xác hơn. Từ đó sự phối hợp giữa các thành viên trong dự án cũng nhịp nhàng hơn. Hơn nữa, dữ liệu cũng sẽ được tái sử dụng triệt để, làm giảm bớt thời gian làm lại các dữ liệu đã có. Chuyển đổi số còn giúp doanh nghiệp Ngãi Cầu dễ dàng theo dõi tiến độ sản xuất bằng việc lên kế hoạch chi tiết, cũng như tự động hóa quy trình làm việc.

Tư vấn hiện thực chuyển đổi số cho Công ty Ngãi Cầu

AnyBIM tư vấn hiện thực chuyển đổi số cho Công ty Ngãi Cầu

Để biết thêm thông tin về giải pháp giúp phòng Kỹ thuật chuyển đổi số, mời bạn theo dõi số tiếp theo.

Giải Pháp số hóa và đổi mới phòng kỹ thuật cho Công ty Ngãi Cầu“.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài liên quan