Bảng hỗ trợ định dạng đuôi file mở rộng trên AnyOn

Định dạng 3D ACIS Up to 2018.1 (R28) SAT, SAB Autodesk Inventor Up to 2019 IPT, IAM CATIA V4 Up to 4.2.5 MODEL, SESSION, DLV, EXP CATIA V5 Up to V5-6 R2018 (R28) CATDrawing, CATPart, CATProduct, CATShape, CGR CATIA V5 [3DXML] Up to V5-6 R2018 (R28) 3DXML CATIA V6 [3DXML] Up to 2013x 3DXML COLLADA …

Bảng hỗ trợ định dạng đuôi file mở rộng trên AnyOn Read More »