The top CAD/BIM solution in Vietnam

AnyBIM tập trung nghiên cứu và phát triển sản phẩm phần mềm trong lĩnh vực CAD/BIM

hỗ trợ chuyển đổi số

AnyBIM tập trung phát triển sản phẩm phần mềm trong lĩnh vực CAD /BIM và các sản phẩm công nghệ cao hỗ trợ chuyển đổi số trong xây dựng, thiết kế nhà máy (năng lượng, quy trình xử lý, hàng hải).

AnyBIM được xây dựng dựa trên đội ngũ cán bộ và nhân viên có xuất phát điểm cao từ các trường đại học hàng đầu của Việt Nam, chúng tôi đã trải qua rất nhiều dự án nên có đủ tự tin và kinh nghiệm để làm hài lòng quý khách hàng.

Với mục tiêu trở thành công ty phần mềm quốc tế có trụ sở chính tại Việt Nam, mang lại cho người AnyBIM môi trường làm việc, chất lượng cuộc sống tốt nhất từ đó thỏa mãn tối đa các mong muốn của khách hàng bằng chất lượng tốt nhất của các sản phẩm, dịch vụ. AnyBIM đang tiếp tục phát triển cùng khách hàng. Chúng tôi luôn trân trọng yếu tố con người và coi đó là ưu tiên quan trọng nhất trong chiến lược phát triển.

Các hoạt động của AnyBIM