The top CAD/BIM solution in Vietnam

Le Thu Hien

What happens to your manual counts each time the interruption appears

As an engineer, you’re often juggling a lot of tasks. When you have to do many tasks such as collating documents, conduct takeoffs, fielding queries, your attention can easily be divided. If you work in an estimating team you may get interrupted regularly and guess what? This can have a big effect on your productivity. …

What happens to your manual counts each time the interruption appears Read More »

Hợp đồng EPC- Giải pháp tối ưu của chủ đầu tư

Cụm từ ” Hợp đồng EPC” đang là cụm từ đang được nhắc đến nhiều trong thời gian gần đây. Trong bài viết này, cùng AnyBim tìm hiểu về khái niệm EPC cũng như những ưu điểm của EPC nhé! Khái niệm EPC Như chúng ta đều biết, trong mỗi hoạt động kinh doanh, nếu …

Hợp đồng EPC- Giải pháp tối ưu của chủ đầu tư Read More »

The standard in the piping design industry

  When society today is becoming increasingly developing, industries are also increasingly expanded and developed and develop more and more, we can not fail to mention piping design industry. In some small projects, engineers and builders can determine the amount their systems themselves. However, this just only appropriates a small position in the construction industry.To …

The standard in the piping design industry Read More »

Những tiêu chuẩn trong lĩnh vực thiết kế đường ống

Xã hội ngày càng phát triển, các ngành công nghiệp cũng ngày càng được mở rộng và phát triển trong đó không thể không kể đến ngành kỹ thuật đường ống. Trong một số những công trình nhỏ, các kĩ sư, người thi công có thể tự ước lượng cho hệ thống của mình. Tuy …

Những tiêu chuẩn trong lĩnh vực thiết kế đường ống Read More »

Tầm quan trọng của kỹ sư đường ống(Piping engineer) trong dự án P&ID

Mỗi một dự án xây dựng đều trải qua rất nhiều giai đoạn. Mỗi gian đoạn đó đều được thực hiện bởi nguồn nhân lực từ những chức vụ khác nhau. Trong bài viết những phẩm chất của nhà ước tính trong xây dựng, chúng tôi đã đưa tới người đọc khái niệm về nhà …

Tầm quan trọng của kỹ sư đường ống(Piping engineer) trong dự án P&ID Read More »

Những phẩm chất của nhà ước tính giỏi trong lĩnh vực xây dựng

Ứớc tính là một công việc quan trọng trong xây dựng. Nhu cầu đối với các nhà ước tính có trình độ tốt tiếp tục tăng vì các công trình xây dựng ngày một tăng. Những người ước tính là cần thiết cho các công ty tận dụng cho việc thúc đẩy sự tăng trưởng …

Những phẩm chất của nhà ước tính giỏi trong lĩnh vực xây dựng Read More »

Some habits of highly effective piping estimators

Estimating is one of the most important jobs in construction. Demand for well-qualified estimators continues to grow because construction is on an upswing. Estimators are essential for companies to capitalize on the growth in construction. To help the hiring process, Anybim offers some suggestions about How to Hire a Great Estimator. During this process, we …

Some habits of highly effective piping estimators Read More »

How to create a Project report/Material takeoff sheet in SmartMTO software.

Piping MTO or Material takeoff is a list of all the piping items required to purchase to fabricate and construct the design to complete the demand of the project. This list includes all piping items like a pipe, piping fittings, valves, flanges, blind flange, spacer&blank, gasket, fasteners, and the special parts like a strainer, steam …

How to create a Project report/Material takeoff sheet in SmartMTO software. Read More »

4 lý do bạn nên lựa chọn phần mềm bóc tách

Tại AnyBim,  chúng tôi đang phát triển phần mềm SmartMTO – một sản phẩm bóc tách đối tượng P&ID  với ứng dụng công nghệ AI. Chúng tôi tin vào tầm quan trọng của nó đối với các nhà ước tính làm trong lĩnh lực đường ống. Tuy nhiên, chúng tôi cũng thường nhận được câu …

4 lý do bạn nên lựa chọn phần mềm bóc tách Read More »