The top CAD/BIM solution in Vietnam

Ngày: Tháng Chín 30, 2020

Work from home nhưng vẫn hiệu quả cùng AnyOn!

Work from home – Làm việc tại nhà đang là cụm từ được quan tâm rất nhiều trong tình hình covid-19 hiện nay. Đại dịch COVID-19 là một đại dịch bệnh truyền nhiễm với tác nhân là virus SARS-CoV-2, đang diễn ra trên phạm vi toàn cầu (được định nghĩa bởi wipipedia). Để phòng chống …

Work from home nhưng vẫn hiệu quả cùng AnyOn! Read More »

Những phẩm chất của nhà ước tính giỏi trong lĩnh vực xây dựng

Ứớc tính là một công việc quan trọng trong xây dựng. Nhu cầu đối với các nhà ước tính có trình độ tốt tiếp tục tăng vì các công trình xây dựng ngày một tăng. Những người ước tính là cần thiết cho các công ty tận dụng cho việc thúc đẩy sự tăng trưởng …

Những phẩm chất của nhà ước tính giỏi trong lĩnh vực xây dựng Read More »